financieel adviseur

Laterale strategie

Er was eens een assurantietussenpersoon die zich beraadde op de toekomst. De toekomst was vol onduidelijkheden. Maar één ding stond vast. Als ondernemer moet je voordenken optijd je btw betalen, een plan maken of andere taken. Misschien is voordenken een raar woord, maar het betekent “regeren is vooruit zien”. Graag vertel ik jullie op welke wijze het kantoor heeft geanticipeerd op de toekomst. Tevens blijkt uit het verhaal dat toeval niet bestaat.

Het betreft een bedrijf met circa 15 medewerkers, een traditioneel generalistische tussenpersoon. De stappen die het kantoor zette om de koers te bepalen geef ik hieronder weer. Bij het proces waren niet alleen management en directie, maar ook alle medewerkers betrokken. Niet altijd samen. Het kantoor had een externe adviseur in de arm genomen om het groepsdymnamische proces te ondersteunen en te optimaliseren.

Het proces moest inzicht geven in de volgende vragen:
– welke cultuur hebben de klanten, die we willen hebben?
– welke mentaliteit eist dat van de mensen in een organisatie?
– welke organisatievorm hebben we dan nodig?
– welke mensen passen hierin en welke niet?
– hoe voeren we het uit?
De eerste stap bestond uit een brainstorm met de meest kritische/klagende klanten. Deze klanten voldeden aan het profiel van de klant die het kantoor graag als klant zou willen hebben.
Middels creatieve brainstormtechnieken zoals Lateraal Denken en andere associatietechnieken kwam het kantoor tot een formulering van de cultuur en de mentaliteit die nodig is om de dienstverlening in te vullen. Er vonden drie afzonderlijke brainstormsessies plaats met medewerkers, management en directie. Vervolgens maakte de extern adviseur een analyse. Hieruit kwam een aantal varianten naar voren.

Middels de zogenoemde ‘hoeden van De Bono’ werden zonder aanziens des persoons alle mitsen en maren op tafel gelegd. (Degenen die deze discussietechniek niet kennen kan ik van harte aanbevelen er eens een boek over te lezen.)
Uitgaande van de gewenste cultuur en mentaliteit werd een fictieve onderneming met honderd medewerkers opgezet. Elke medewerker kreeg de kans hier input aan te geven. De achterliggende gedachte is dat het een ander bedrijf is en dat je er al je allang gekoesterde ideeën en wensen in kwijt kunt. Denk aan logistieke processen, flexibele arbeidsrelaties, efficiency en wat je als medewerker, manager of directielid verder nog belangrijk vindt in een organisatie.

Elke medewerker, manager en directielid kon aangeven op welke plek in de organisatie hij wilde zitten en naar welke functie hij middels een Management Ontwikkelings Traject (MOT) wilde toegroeien. Dit kon zowel een functie binnen als buiten de organisatie zijn. In een Persoonlijk Ontwikkelings Plan werden individueel de stappen benoemd, die nodig zijn om het MOT te realiseren. Naast opleiding en training on the job betreft dit ook de ontwikkeling van de – voor de functie – benodigde skills. Eén van de conclusies was dat voor sommige mensen de toekomstige loopbaan buiten de organisatie zou liggen.

Spiegeleffect
De moraal van het verhaal: creatieve denktechnieken bevorderen het spiegeleffect. Vooruitkijken naar de organisatie en haar doelstelling over een periode van tien jaar geeft sturing aan de keuzes die nu gemaakt moeten worden. De organisatie kent het doel en dat maakt het nemen van – op het eerste gezicht impopulair lijkende – beslissingen mogelijk. De onderneming heeft een vaste koers, die uiteraard tussentijds bijgesteld moet worden aan de hand van de veranderende omgevingsfactoren.
Ik zal u een geheimpje verklappen: de hierboven beschreven casus had betrekking op mijn eigen kantoor. Toen al waren mijn vooruitzichten duidelijk. Mijn toekomstvisie is uitgekomen en dat was geen toeval!

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *